Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[LG G4]Aké sú obmedzenia fotoaparátu?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 07/07/2015

Aké sú obmedzenia fotoaparátu?

 

Function Funkcia

 

           1.Pri fotení gestami je päsť lepšie rozpoznateľná ako otvorená dlaň. 

              Symptom: päsť je lepšie rozpoznateľná ako otvorená dlaň

                 → Pokiaľ telefón nedržíte správne, rýchlosť rozpoznávania sa znižuje

 

           2.Blikanie pri nahrávaní s funkciou Pomalý pohyb

            Symptom: Blikanie na začiatku nahrávania

                    Kamera Nastavenie→  Rozlíšenie videa Pomalý pohyb Natáčacia obrazovka

                     Nahrávanie sa spustí po jednom bliknutí, môže to vypadať ako chyba, ide však o vlastnosť zariadenia

             Dôvod: K blikaniu môže dochádzať pri rozdielnom rozlíšení a prechodu z jedného rozlíšenia do druhého

 

           3. Šum na tmavých miestach obrazovky

           Pre vyfotenie jasného obrazu pri extérne nízkom osvetlení, ISO sa automaticky nastaví na 2700 (maximum)

           ▶  Čím je vyšie ISO, tím je vyšia citlivosť a na fotografiách môžu vznikať artefatky (šumy)

                 - Pre následné upravenie fotografie (upravenie šumu) môžete využiť LG aplikáciu 

                 - Pre zachytenie jasného snímku bez šumu, doporučujeme nastavit rýchlosť úzávierky nižšiu ako 1/9s a v                     manuálnom režime nižšiu citlivosť ISO

 

          4.Nadmerné množstvo červenej farvy na selfies a fotografiách

           Pre zdravú farbu pleti je nastavená vyššia sýtosť červenej

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500