Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Ako pripojiť LG G4 Mediální server (DLNA)?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 10/07/2015

Ako pripojiť LG G4 Mediální server (DLNA)?

Zdielaním mediálneho obsahu s blízkymi zariadeniami cez DLNA. Obe zariadenia musia byť pre túto funkciu certifikované. 

Poznámka: Niektoré nastavenia, Menu alebo Ikony sa môžu líšiť v závislosti na verzii softwaru a poskytovateľovi bezdrátového pripojenia.


How to use Návod k použivaniu
 
           1. Zapnite Media Server
 
                  ① Na domovskej obrazovke kliktite na Aplikácie icon > Nastavenia icon > záložka Siete> Zdielanie& Pripojenieicon > Mediálny Server .
                  ② Označte položku  icon  Zdielanie obsahu  pre zdielanie Vášho obsahu.
                  ③ Pre zmenu názvu zariadenia kliknite na položku pod nápisom Vaše zariadenie.
                  ④ Kliknite na Môj zdielaný obsah a zaškrtnutím icon   vyberte, ktoré položky chcete zdielať a kliknite na Ok. Vybrat môžete mezi položkami Fotky, Videa a Hudba.
                  ⑤ Zaškrtnite   icon  Prijať obsah pre povolenie ostatných zariadení odoslať obsah na Vaše zariadenie.
                  ⑥ Mediálny server je aktivný  a pripravený k zdielaniu obsahu. 
                  ⑦ Kliknite na  Povolená zariadenia k zobrazeniu okolitých zariadení, ktoré majú povolenie k prístupu. 
                  ⑧ Kliknite na Nepovolené zariadenia  k zobrazeniu okolitých zariadení, ktoré povolenia k prístupu nemajú. 
 
 
                    2. Ovládanie pripojených zariadení
 

                  Spusťte na ovládanom zariadení (napr. na TV) multimediální obsah z knihovny so vzdialeným prístupom (napr. PC).

                  Poznámka: Ujistite sa, že nastavenia DLNA na Vašom zariadení je správne nakonfigurované (napr. pre TV a PC).

 

                  Na domovskej obrazovke kliknite na Aplikácie icon > Nastavenia icon > záložka Siete> Zdielať& Pripojiťicon > Mediálny Server.

 

                  ① Kliknite na tlačítko Menu icon > Použijte funkciu DLNA.

                  ② Kliknite na Prehrávač icon a vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.

                  ③ Kliknite na Knihovna icon a vyberte zariadenie obsahujúce knihovnu so vzdialeným prístupom.

                  ④ Obsah knihovny môžete prezerať.

                  ⑤ Stlačte a podržte náhľad obsahu a kliknite na Prehrát alebo Kliknite na tlačítko Menu icon > Prehráť.

 

                  Môžete si užívať  obsah z okoliltých zariadení,  ako je počítač alebo iné mobilné zariadenia na Vašom telefóne pomocou nasledujúceho postupu.

                  ① Pre pripojenie okolitých zariadení k Vášmu kliknite na  Zariadenia v blízkosti v položke Galéria alebo Hudba, ako je uvedené nižšie.

                      - Ujistite sa, že sú Vaše a okolité zariadenia pripojené na rovnakú Wi-Fi sieť.

                      - Zkontrolujte, či je na okolitých zariadeniach zapnutá funkcia DLNA.

                  ② Kliknite na zariadenie, ktoré chcete pripojiť. Pokiaľ zariadenie na zozname nie je zobrazené, kliknite na Vyhľadávanie blízkých zariadení.

                  ③ Po pripojení si môžete prezerať obsah pripojeného zariadenia vo Vašom telefóne.

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500