Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Ako zálohovať súbory na LG G4?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 17/07/2015

Ako zálohovať súbory na LG G4?

 

function LG G4 LG BACKUP

 

              S predinštalovanou aplikáciou Backup môžete zálohovať a ukladať väčšinu dát na Vašom zariadení, vrátane stiahnutých a predinštalovaných aplikácií, poznámok, udalostí kalendára, kontaktov, nastavenia domovskej obrazovky a nastavenia systému.            

                   Poznámka: Niektoré nastavenia , Menu alebo ikony sa môžu líšiť v závislosti na verzii softwaru a poskytovatelovi 

                   bezdrátovej siete.           1. Vytvorenie súboru zálohy
 

                  ① Na domovskej obrazovke klepněte na Aplikácie icon > Nastavenia icon > záložka Obecné > Zálohovanie a reštart icon >

                       LG Backup  

                  ② Kliknete na  Zálohovanie a obnovenie.

                  ③ Kliknite na Zálohovanie dát.

                  ④ Vyberte Interné úložisko alebo SD kartu (pokiaľ je nainštalovaná) pre umiestnenie zálohy.

                       Poznámka: kliknite na Menu  , potom na Nastavit heslo k nastaveniu hesla na každú zálohu alebo Zámok

                       súborou zálohy k nastaveniu hesla pre zálohu, která bude vytvorená.

                  ⑤ Zaškrtnite icon položky , ktoré chcete zálohovať a kliknite na Spustiť.

                       Poznámka: Počas Obnovy továrnych dát budú všetky uložené zálohy na internom úložisku vymazané. Presunte zálohy

                       na iné úložisko.

                  ⑥ kliknite na OK pre pokračovanie a potom na HOTOVO až bude zálohovanie ukončené.

 

              2. Kopírovanie zálohy do PC
 

                  Pokiaľ pre zálohu vyberiete Interné úložisko, bude po Obnovení továrenských dát (vrátane všetkých užívateľských dát)

                  vymazána.

                  Pred Obnovením továrenských dát doporučujeme presunúť alebo skopírovať zálohu do PC.

 

                  ① Pripojete zariadenie k PC pomocou microUSB káblu (pôžete použiť kábel od nabíjačky).

                        iconicon

                  ② Akonáhle je zariadenie pripravené, môžete podľa postupu vybrať typ USB pripojenia. Vyberte Mediálne zariadenie(MTP).

                  ③ Na počítači otvorte zástupcu  Počítač/Tento počítač > "Meno Vášho zariadenia" > Interné úložisko> LG Backup.

                  ④ Pravým tlačítkom kliknite na súbor zálohy s koncovkou .lbf. Potom vyberte Kopírovať.

                  ⑤ Vyberte vo Vašom počítači umiestnenie, kam chcete zálohu uložiť. Pravým tlačitkom na myši vyvolajte menu

                       a vyberte Vložiť k uloženiu súboru zálohy do PC.

 

              3. Kopírovanie zálohy z PC do zariadenia
 

                  ① Pripojte Vaše zariadenie k PC pomocou microUSB káblu (môžete použiť kábel od nabíjačky).

                        iconicon

                  ② Akonáhle je pripravené, môžete podľa postupu vybrať typ USB pripojenia. Vyberte Mediálne zariadenie(MTP).

                  ③ Pravým tlačidlom na myši kliknite na súbor zálohy s koncovkou .lbf, ktorý ste predtým uložili do počítača a vyberte

                       Kopírovať.

                  ④ Na počítači otvorte zástupcu Počítač/Tento počítač > "Meno Vášho zariadenia" > Interné úložisko> LG Backup.

                  ⑤ Pravým tlačidlom na myši vyvolejte menu a zvolte Vložiť pre uloženie zálohy na Vaše zariadenie.

 

              4. Obnovenie zálohy
 

                  ① Na domovskej obrazovke kliknite na Aplikácie icon > Nastavenia icon > záložka Všeobecné > Zálohovanie a reštart icon

                       > LG Backup.

                  ② Kliktine na Obnovit zo zálohy.

                  ③ Vyberte súbor zo zoznamu s obsahom, ktorý si prajete obnoviť.

                  ④ Zaškrtnite icon položky, ktoré si prajete obnoviť. Kliknite na šipku icon pre rozbalenie každej sekcie vyberte jednotlivé položky

                       pre obnovenie.

                       Kliknite na DALŠIE  pre pokračovanie.

                       Poznámka: Všetky data z vybraných položiek na zariadení budú vymazané a nahradené súbormi z vybranej zálohy. 

                       Niektoré položky nemôžu byť obnovené pokiaľ sa líši verzia alebo zariadenie použité pre zálohu.

                  ⑤ Kliknite na OK pre pokračovanie s obnovovaním . Až bude obnovenie kompletné, kliknite na HOTOVO a Vaše zariadenie

                       sa automaticky reštartuje.

 

           5. Kopírovanie dát do nového zariadenia.
 

                  Použite LG Backup pre kopírovanie dát mezi kompatibilnými zariadeniami s podporou Wi-Fi.

                  Poznámka: Obe zariadenia musia byť nabité na viac ako 30 %.

 

                 ① Na domovskej obrazovke kliknite na Aplikácie icon > Nastavenia icon > záložka Všeobecné> Zálohovanie a reštart icon >

                      LG Backup > Skopírovanie dát do nového zariadenia. 

                 ② Umiestnite zariadenia vedľa seba.

                 ③ Na zariadení, ktoré chcete nastaviť, kliknite na Prijat data.

                 ④ Na zariadení, z ktorého chcete nastavenia kopírovať, kliknite na Kopírovať data.

                 ⑤ Kliknite na START na oboch zariadeniach.

                 ⑥ Zariadenia se začnú párovať.

                 ⑦ Na zariadení, ktoré chcete nastavit, kliknite na OK.

                      Poznámka: Všetky data na internom úložisku budú vymazané a nahradené datami z predchádzajúcich zariadení.

                      Po prijatí dát sa zariadenie reštartuje.

                 ⑧ Na zariadení, z ktorého chcete nastavenie kopírovať, zakliknite položky, které si prajete kopírovať.

                      Kliknite na šipku pre otvorenie každej sekcie a vyberte jednotlivé položky ku kopírovaniu .

                      Kliknite na DALŠIE pre pokračovanie.

                 ⑨ Kliknite na HOTOVO na oboch zariadeniach. Nastavené zariadenie sa reštartuje.

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500