Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Ako na LG G4 spravovať aplikácie?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 17/07/2015

Ako na LG G4 spravovať aplikácie?

 

Function Použitie

 

            1. G4 poskytuje ľahký prístup k často používaným nastaveniam  ich zoskupením na domovskej obrazovke.  
               - Napr. Úsporný režim, Aplikácie, LG Backup, Úložiště, Využitie batérie a Nastavenia (Môžete ľahko vytvárať alebo mazať
                 aplikácie).
 
 
How to use Návod k používaniu
     
   Ø Zložka na Vašej domovskej obrazovke
 

-Voľné zoskupenie často používaných aplikácií na domovskej obrazovke pre pohodlné používanie.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500