Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Ako nastaviť MF v manuálnom móde fotoaparátu ?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 23/07/2015

Ako nastaviť MF v manuálnom móde fotoaparátu?

 

Function Použitie

 

         MF (Manual Focus) : Používa sa  k manuálnemu zaostrovaniu.  

                  1. Stlačte MF a použite posuvník k ovládaniu zaostrovania.
                  2. Pokiaľ je u MF nastavený Atuo mód, prvá hodnota je aktuálna.
                  3. Pre návrat do Auto módu stlačte tlačítko AUTO nad posuvníkom.

                     Poznámka: Tlačítko AE-L nemá vplyv na WB/MF.

                  4. V MF móde nie je možné použiť funkciu zaostrovania dotykom. Pre návrat k automatickému zaostreniu a zaostreniu dotykom kliknite
                      na tlačítko AUTO nad posuvníkom.
                  5. Akonáhle posuniete posuvníkom smerom nadol, zaostrenie priblíži objekt (micro) .  
                      Ak posuniete smerom nadol, zaostrenie objekt oddiali (makro).

                      Poznámka: V manuálnom móde je MF používané bez ohľadu na hodnoty WB, EV, ISO a SS.

 

                     Control MF

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500