Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[LG G4]Čo sú Spomienky? ( Galerie )

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 12/08/2015

Čo sú Spomienky? ( Galérie )

 

Function Funkcia

 
                 1.Galária automaticky vytvorí album Spomienky s fotografiami a videami uloženými v telefóne.
                 2. Spomienky je virtuálny album obrázkov uložených v telefóne alebo na pamäťovej SD karte.

 

Poznámka: 

§Fotografie odstránené z Galérie sa odstránia aj z albumu Spomienky.
§Spomienkový album sa vytvorí automaticky po asi 48 hodinách od vytvorenia fotografií a videí.
 
 
 

V niektorých prípadoch nemusí byť album vytvorený.

 

1)Fotografie alebo videá nie sú označené s umiestnením.
• Ak chcete túto službu povoliť, prejdite do: Nastavenia > Všeobecné > Umiestnenie > Služby zistenia
  polohy > Fotoaparát
2) Vytvorených fotografií nie je dostatok.
- album vyžaduje najmenej 10 fotografií.
3) Je tam veľa podobných alebo rozmazaných fotiek.
4) Zostatok batérie je menej ako 5% alebo je vypnuté napájanie.
 
 
 
 3. Spomienkový album je vytvorený v galérii, uložený na mieste, kde je vytvorených najviac fotografií, teda môžu byť v albume fotografie z rôznych miest.
 Príklad: Pokiaľ budete mať 5 fotografií v Bratislava, Viedeň a presťahujete do Prahy, Berlín lietadlom, odfotíte tam viac ako 10 fotografií - názov alubumu môže byť Praha, Berlín.
4. Zvýraznite sériu obrázkov alebo zvýraznite video (  Highlight video      ) nemusí obsahovarť všechny snímky v albume.
5. Náhodne je vybraných až deväťsnímkov. Hudba je tiež vyberaná náhodne a nemôže byť zmenená.
6. Miesto, ktoré je zobranené na pravej strane je reprezentatíne miesto skupiny a môže byť odlišné od miesta, kde sa urobila fotka.
7. Umiestenie je uvedené na fotografii so značkou zástupcu na mape umiestnenia albumu.
8. maximálny počet zameriavačov je 6.
 
           
                                   
 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500