Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Čo je DSDP Dual Audio?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 12/08/2015

Čo je DSDP Dual Audio?

 

function Použitie

 

             1. Pokiaľ je telefón k televízii pripojený pomocou HDMI/Miracast počas počúvania hudby, bude zvuk vycházať len z TV.
            2. Pri prehrávaní sa nebudú zobrazovať žiadne upozornenia. Zároveň môžete voľne používať aplikácie alebo funkcie ako hry, telefón a Youtube.
 

How to use Návod na používanie

 

            1. Pripojte sa k TV pomocou HDMI káblu alebo Miracast.
            2. spustite video.
            3. Zatiaľ čo sa video prehráva, kliknite na tlačítko Domov pre prechod na domovskú obrazovku.
            4. Môžete na telefóne ľubovolne používať ostatné funkcie ako sú napr. hry.

                Poznámka: Na telefóne nie je možné ovládať hlasitosť TV, pretože výstup zvuku televízie s telefónom nie je

                prepojený. Zvuk pri používaní slúchadietl alebo headsetu cez telefón v nich nebude počuť.

 

             

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500