Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Rýchle vybíjanie batérie

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 27/08/2015

  Rýchle vybíjanie batérie

 

 

symptom Príznaky

 

           Rychlé vybíjenie batérie

 

cause Príčina

          

          1. Ak je telefónny vysielač ďaleko od telefónu ( sila signálu je nízka), telefón využíva vätšiu silu k odosielaniu a prijímaniu dát a tým rýchlejšie vybíjanie batérie.
          2. Batéria sa vybíja rýchlejšie keď je zapnuté podsvietenie displeja

          3. Ak nie sú aplikácie správne zatvorené (stlačením tlačidla domov a následne ukončiť), aplikácie ktoré bežia na pozadí rýchlejšie vybíjajú batériu.

          4. Neoprávnený zásah užívateľa do  rozhrania systému Android a zmena riadiacich dát môže spôsobiť rýchlejšie vybíjanie batérie. 

          5. Aplikácie, ktoré vyžadujú pravidelnú aktualizáciu dát, napríklad aplikácie na widgete (počasie, burza...), svojim krátkym aktualizačným cyklom

              zrýchľujú vybíjanie batérie.

          6. Častá synchronizácia spotrebuje viac energie, napríklad častá kontrola synchronizácie mailu

          7. Vätšina widgetov nainštalovaných na domovskej obrazovke obvykle rýchlo vybíja batériu.
          8. Živé tapety spotrebovávajú viac energie ako běžné tapety, čo spôsobuje rýchlejšie vybíjanie batérie
          9. Smartphony automaticky detekují Wi-Fi bezdrátové smerovače alebo Wi-Fi zóny, kedˇje Wi-Fi zapnuté spotrebováva viac energie.
         10. Ak je Bluetooth zapnutý, slouží k vyhľadávajú ďalšie Bluetooth zariadenia, čím sa vybíja batéria rýchlejšie.
         11. Skype, Facebook, App Usage a vätšina aplikácií nainštalovaných v telefóne spotrebuje veľké množstvo energie a tým rýchlejšie vybíja batériu.
 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500