Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Pri nahrávaní videa v UHD sa telefón zastaví kvôli prehriatiu

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 27/08/2015

Pri nahrávaní videa v UHD sa telefón zastaví kvôli prehriatiu

 

symptomPríznak

         ■ 5 minutový limit záznamu v UHD (m ôže byť menej než 5 minúť kvôli rozlíšeniu kamery)

 

 

cause Príčina

 

           ■ Ultra-high-definition (UHD), nahrávanie vo veľkom rozlíšení (3840 x 2160), môže telefón prehriať.
          Pokiaľ teplota batérie dosiahne vysoké teploty vzhľadom k záznamu UHD, môže telefón zhasnúť, alebo AP môže byť poškodený.

 

how to fix Riešenie


            1. obmedzenie UHD nahrávání:

                Pokiaľ je nastavené UHD, nahrávanie videa je obmedzené na 5 minút, kvôli vysokej teplete a kvalite videa.

       


          2. FHD alebo HD rozlíšenie pre dlhodobé nahrávanie:

                   Doporučujeme užívateľom používať  FHD alebo HD rozlíšenie pre dlhodobé nahrávanie pretože záznam UHD je obmedzený na 5 minút a

                   spôsobí, že sa telefón prehreje.

 


            • Rozlíšenie fotoaparátu
              - Pokiaľ je nastavené UHD, nahrávanie videa je obmedzené na 5 minút, kvôli vysokej teplote a kvalite videa.

                  - Toast pop-up je k dispozícii na 04:55 mieste záznamu. (Teste pred nahrávaním sa zastaví).

                  - Ak dosiahne teplota batérie určitej teploty počas nahrávania pri  UHD, záznam sa zastaví.              

                  - Špecifická teplota sa môže líšiť v závislosti na modeloch.

 

                Pri nahrávání videa v UHD sa telefón zastaví kvôli prehriatiu

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500