Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Zachytenie snímku obrazovky

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Tablety
  • Naposledy aktualizované 23/06/2016

Zachytenie snímku obrazovky (screenshot)

  • Ak chcete zachytiť snímku obrazovky, stlačte a pridržte zároveň klávesu pre zníženie hlasitosti a klávesu Napájanie / Zamknúť na priblížte dve sekundy.
  • Zachytený obrázok si môžete prezrieť výberom možnosti Aplikácie → Galéria → zložka Screenshots.

    Poznámka: Snímku obrazovky fotoaparátu či videokamery nie je možné zachytiť

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500