อัพโหลดหรือแนบเอกสารของคุณเพื่อช่วยให้ LG มอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการตรวจสอบการสั่งซื้อของคุณ อัพโหลดหรือแนบเอกสารของคุณเพื่อช่วยให้ LG มอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการตรวจสอบการสั่งซื้อของคุณ

บริการแนบเอกสาร

แนบเอกสารของคุณที่นี่เพื่อช่วยให้LG บริการคุณได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
*ช่องที่ต้องกรอก

ขั้นตอนที่ 1.หมายเลขรับบริการ (CNP123456789012)ช่องที่ต้องเติม*
แก้ไข

โปรดระบุหมายเลขขอรับบริการของคุณแนบเพื่อแนบเอกสาร

จำเป็นต้องใส่หมายเลขรับเรื่อง
หมายเลขรับเรื่องของคุณคือ

ขั้นตอนที่ 2.แนบเอกสารช่องที่ต้องเติม*
แก้ไข

โปรดแนบสำเนาดิจิตอลของหลักฐานการซื้อและ / หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ร้องขอโดยฝ่ายบริการลูกค้าของ LG
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดนั้นชัดเจนและสามารถอ่านได้ครบ

ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 10MB, โดยรูปแบบต่อไปนี้: jpg, gif, pdf, png, tif, zip

การอัพโหลดตจำเป็นต้องมีหลักฐานการซื้อ รูปแบบของไฟล์ที่คุณแนบ'ไม่ได้รับการสนับสนุน ไฟล์แนบมีขนาดใหญ่เกินไป