HnA-Inverter-02-1-REF-Making-Life-Fresher-Desktop_v1 HnA-Inverter-02-1-REF-Making-Life-Fresher-Desktop_v1
HnA-Inverter-02-2-REF-Making-Life-Fresher-Desktop_v1 HnA-Inverter-02-2-REF-Making-Life-Fresher-Mobile_v1
*So với tủ lạnh có công nghệ Smart Inverter thông thường của LG. Dựa trên thử nghiệm UL so sánh biến động nhiệt độ theo thời gian giữa kiểu máy LGE B606S và B607S, sử dụng các phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG.
**Dựa trên kết quả thử nghiệm UL sử dụng tiêu chuẩn tiêu thụ năng lượng IEC62552, so sánh kiểu máy Linear Inverter B607S (2017) của LG với kiểu máy Inverter thông thường B606S (2016) của LG.
 • Inverter Linear Cooling

  Giữ nhiệt độ ổn định, đồng đều là điều cần thiết để duy trì sự tươi ngon của thực phẩm . Công nghệ LINEAR Cooling™ kiểm soát biến động nhiệt độ trong phạm vi ±0,5℃.

  HnA-Inverter-02-5-REF-Making-Life-Fresher-1-Temperture_v1
 • Máy nén tuyến tính biến tần Inverter Linear

  Tủ lạnh LG tiết kiệm năng lượng lên đến 18%, tương đương 2 tháng hóa đơn tiền điện.

  HnA-Inverter-02-5-REF-Making-Life-Fresher-2-Energy_v1
HnA-Inverter-03-5-WM-More-Relaxed-Life-Desktop HnA-Inverter-03-5-WM-More-Relaxed-Life-Mobile

*Chọn "Turbo Shot" 16kg mức nước thứ 4 để giặt xong trong 39 phút (58 phút nếu không chọn Turbo Shot) / Chọn "Turbo Shot" 22kg mức nước thứ 3 để giặt xong trong 39 phút (66 phút nếu không chọn Turbo Shot).
**Thử nghiệm bởi Intertek:Chu trình Vải bông với lựa chọn TurboWash™ kết thúc trong vòng 39±5% phút.
***Thử nghiệm bởi Intertek vào tháng 1 năm 2019.Dựa trên IEC 60456 giao thức thử nghiệm phiên bản 5.0 2010-02.Chu trình bình thường với lựa chọn TurboWash, mẻ giặt 3,5kg cho sản phẩm 25" và 27", mẻ giặt 2,5kg cho sản phẩm 21".
 • Giặt nhanh với công nghệ Turbowash3D™

  Giặt nhanh chóng trong thời gian dưới 40 phút. Lựa chọn chế độ TurboWash™ để có thể hoàn tất việc giặt nhanh khi bạn muốn ra ngoài vào cuối tuần hoặc đi ngủ ngay sau khi thức khuya làm việc.

  HnA-Inverter-03-8-WM-More-Relaxed-Life-1-Time_v1
 • Tiết kiệm năng lượng và nước

  Lựa chọn TurboWash™ không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn tiết kiệm nước và năng lượng mà không làm giảm hiệu suất.

  HnA-Inverter-03-8-WM-More-Relaxed-Life-2-EnergyWater_v1
HnA-Inverter-04-3-AC-Cooler-Life-Desktop HnA-Inverter-04-3-AC-Cooler-Life-Mobile
*Xác minh bởi TUV Rhineland bằng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG, so sánh hiệu quả giữa US-W242Kxy0 và TS-H2465DAO.
**Thông số kỹ thuật có thể khác nhau cho từng kiểu máy, tùy thuộc vào điều kiện thực nghiệm.
 • Tiết kiệm năng lượng

  Máy nén Inverter liên tục điều chỉnh tốc độ để duy trì mức nhiệt độ mong muốn.Dual Inverter Compressor™, dựa trên dải tần số hoạt động tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm năng lượng hơn so với máy nén thông thường.

  HnA-Inverter-04-6-AC-Cooler-Life-1-Energy_v1
 • Làm mát nhanh

  Máy điều hòa không khí LG bắt đầu làm mát không khí dựa trên phạm vi làm mát tốc độ cao với Dual Inverter Compressor™, đẩy không khí ra xa hơn và làm mát không gian nhanh hơn.

  HnA-Inverter-04-6-AC-Cooler-Life-2-Cooling_v1