*Chỉ có trong các mẫu 8K (QNED99/95).
Nâng cấp AI 8K

Màn hình cực lớn gọi ra
cho nội dung chất lượng cực cao

Bộ xử lý thông minh tăng cường nội dung có độ phân giải thấp, phân tích và khôi phục thông tin bị mất trong khi giảm nhiễu sạn nhằm mang đến trải nghiệm xem 8K xứng đáng trên màn hình lớn.
Khung cảnh tuyệt đẹp của cánh đồng nông nghiệp giữa bầu trời. Có một nút bên dưới hình ảnh cho biết 4K ở bên trái và 8K ở bên phải. Hình ảnh trở nên sáng hơn khi nút bật chuyển sang 8K. Khung cảnh tuyệt đẹp của cánh đồng nông nghiệp giữa bầu trời. Có một nút bên dưới hình ảnh cho biết 4K ở bên trái và 8K ở bên phải. Hình ảnh trở nên sáng hơn khi nút bật chuyển sang 8K.
*Chất lượng hình ảnh của nội dung được nâng cấp sẽ thay đổi dựa trên độ phân giải gốc.
*Chỉ có trong các mẫu 8K (QNED99/95).
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn.
*Product design and specifications may vary by country or screen size.

Tìm kiếm trực tuyến

Không có dữ liệu

Nhận chỉ dẫn
A
B

Không có kết quả nào được tìm thấy! TIP: Hãy thử nhập một vị trí hoặc sử dụng vị trí hiện tại của bạn

Nhập vị trí hiện tại

Đề xuất lộ trình

Không có dữ liệu Vui lòng điền lại zip code

Nhập vị trí hiện tại