Lên lịch hẹn một cuộc gọi với LG thật dễ dàng! Lên lịch hẹn một cuộc gọi với LG thật dễ dàng!

Hẹn Cuộc Gọi

Lên lịch hẹn một cuộc gọi với LG thật dễ dàng!
Nhận cuộc gọi lại từ Đại diện của LG mà không cần chờ kết nối.
*Phần bắt buộc

Bước 1.Lựa chọn sản phẩm của bạn
Chỉnh sửa

Mã Sản Phẩm là bắt buộc.
Nhập Mã Sản Phẩm hoặc Từ Khóa
Danh mục là bắt buộc.
Sản phẩm là bắt buộc
Loại sản phẩm là bắt buộc.
Mã Sản Phẩm là bắt buộc.
No image
Nhập Mã Model hoặc Chọn theo Danh mục sản phẩm*phần bắt buộc
{model display name}
  • Thông Tin Bảo Hành :

Bước 2. Tình trạng sản phẩm
Chỉnh sửa

Chọn chủ đề của bạn là bắt buộc
Chọn chủ đề phụ là bắt buộc.
Một số điều hữu ích
Triệu chứng của tôi
>

Bước 3. Thời gian thuận tiện
Chỉnh sửa

Ngày đặt trước là bắt buộc.
Lịch trình thời gian là bắt buộc
Ngày và thời gian hẹn

Bước 4. Thông tin liên lạc
Chỉnh sửa

Nó có thể bị hủy đặt chỗ nếu bạn không nhận được cuộc gọi. vui lòng nhập chính xác số điện thoại của bạn.

Tên là bắt buộc.
Họ là bắt buộc
Tài khoản email là bắt buộc Địa chỉ email không hợp lệ Email đã tồn tại, vui lòng thử lại
Số điện thoại là bắt buộc Số điện thoại hợp lệ là bắt buộc.
Số điện thoại đi động hợp lệ là bắt buộc.
Định dạng file đính kèm không hỗ trợ File đính kèm vượt quá dung lượng cho phép.
File phải nhỏ hơn 10MB. Loại file cho phép:
jpeg, jpg, gif, pdf, png, tif, zip.
Tin nhắn là bắt buộc.
Ký tự còn lại: 1000 / 1000 Kí tự
Chính Sách Riêng Tư
Xem Thêm
Thỏa thuận chính sách chưa được kiểm tra.
Tên Khách hàng
Email
Số điện thoại
Điện thoại di động
Tin nhắn
Đính kèm - Tùy chọn

Bước 5. Xem cuộc hẹn điện thoại

Vui lòng đánh giá yêu cầu của bạn. Tìm Chỉnh Sửa để thay đổi thông tin của bạn. Chọn Gửi để yêu cầu dịch vụ