Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

[TV LG kết nối với PC] Làm cách nào để kết nối PC

Xử lý sự cố


Nguyên nhân và sự cố

  • Làm cách nào để kết nối PC với TV bằng cáp? Làm cách nào để kết nối PC với TV bằng chức năng hiển thị không dây?

Hãy thử cách này

Tôi muốn kết nối chúng bằng cáp.

➔ Vui lòng sử dụng cáp HDMI.

1. Xác định vị trí các cổng HDMI ở mặt sau của TV và PC và kết nối chúng bằng cáp HDMI.
2. Nhấn nút [Đầu vào bên ngoài] trên điều khiển từ xa của TV và chuyển đầu vào sang HDMI.

Hình ảnh kết nối TV với PC qua cáp HDMI

3. Nếu bạn không thể thấy bất kỳ màn hình nào xuất hiện sau khi kết nối cáp HDMI, hãy nhấn [biểu tượng cửa sổ] (Windows)
và phím [P] cùng lúc trên bàn phím để mở màn hình [Dự án].

4. Sau khi hoàn tất, màn hình PC và âm thanh sẽ được truyền trực tuyến đến TV của bạn.

Kết nối với TV và chia sẻ màn hình bằng cách nhấn các phím Windows và P trên máy tính xách tay của bạn

Tôi muốn kết nối không dây TV và PC của mình.

➔ Nếu TV và PC của bạn hỗ trợ màn hình không dây, hãy kết nối chúng với nhau không dây như sau.

Kết nối TV với PC trên Windows 10
1. Nhấn nút [ biểu tượng cửa sổ] (Windows) và phím [P] cùng lúc trên bàn phím để mở màn hình [Dự án].
2. Trên màn hình [Dự án], nhấp vào [Kết nối với màn hình không dây].
Kết nối với TV và chia sẻ màn hình bằng cách nhấn các phím Windows và P trên máy tính xách tay của bạn
3. Kiểm tra danh sách các màn hình được phát hiện trên màn hình [Kết nối] và chọn TV bạn muốn kết nối.
Hình ảnh cho thấy những gì cần chọn khi kết nối máy tính xách tay với TV
4. Nếu bạn được nhắc xác nhận kết nối, hãy chọn [Chấp nhận].
Sau khi hoàn tất, màn hình PC và âm thanh sẽ được truyền trực tuyến đến TV của bạn.
Hình ảnh xuất hiện trên màn hình Tivi với tùy chọn tiếp tục chia sẻ màn hình
Ghi chú
PC phải được trang bị thẻ LAN không dây để hiển thị không dây.
Đảm bảo rằng PC của bạn có sẵn thẻ LAN không dây.

Di chuyển sang trái hoặc phải để kiểm tra nội dung.

Hướng dẫn này được tạo cho tất cả các kiểu máy, vì vậy hình ảnh hoặc nội dung có thể khác với sản phẩm của bạn.

*Câu hỏi bắt buộc