Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

[G3] Làm thế nào tôi có thể sử dụng SmartShare?

Hoạt động

 

 

Function Explanation Smartshare là gì?

 

              SmartShare sử dụng DLNA (Digital Living Network Alliance) để chia sẻ nội dung kỹ thuật số thông qua kết nối không dây

              mạng. Cả hai thiết bị này phải được chứng nhận DLNA hỗ trợ tính năng này. Bạn có thể tận hưởng tính năng SmartShare vào Gallery, và âm nhạc.

How to use Cách sử dụng Smartshare?

 

             1. Vào nội dung bạn muốn chơi hoặc gửi, tapimage or Menu KeyImage > SmartShare.
             2. Tập Phát hoặc Beam trong hộp thoại.
                 • Play: Bạn có thể truyền tải nội dung thông qua truyền hình, loa Bluetooth, vv
                 • Beam: Bạn có thể gửi nội dung của bạn với các thiết bị Bluetooth hoặc SmartShare Beam * -supported điện thoại LG hoặc máy tính bảng.

                               * SmartShare tia nhanh chóng chuyển các nội dung đa phương tiện thông qua Wi-Fi Direct.
              3. Bấm vào thiết bị để phát hoặc nhận được trên danh sách.

                 • Nếu thiết bị không có trong danh sách, hãy chắc chắn trên thiết bị mà Wi-Fi, Wi-Fi Direct, hoặc kết nối Bluetooth được bật. Và bấm Rescan.
              4. Bấm "Gửi" để thưởng thức nội dung từ các thiết bị gần đó như một máy tính hoặc thiết bị di động trên điện thoại của bạn

 

       Image

                • Đảm bảo rằng điện thoại của bạn và các thiết bị gần đó được kết nối với mạng Wi-Fi.
                 • Hãy chắc chắn rằng tính năng DLNA trên các thiết bị gần đó được bật.


              2. Bấm vào thiết bị để kết nối.
                  Nếu thiết bị không có trong danh sách, hãy nhấp vào các thiết bị Tìm kiếm gần đó.
                  Sau khi kết nối, bạn có thể thưởng thức các nội dung từ các thiết bị gần đó trên điện thoại của bạn.

*Câu hỏi bắt buộc