Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

[G3] Dual play là gì?

Hoạt động

 

Function Những gì bạn có thể làm với Dual play

 

            Dual play cho phép cho một video để chơi trên một màn hình kết nối trong khi cho phép
              sử dụng đầy đủ uninterupted của điện thoại. Dual play làm việc với một dây hoặc kết nối không dây
              màn hình phụ.

 

              Chú ý: Kết nối một màn hình thứ cấp với điện thoại của bạn bằng cách sử dụng một Slimport dây
                            cáp HDMI hoặc wirlessly qua MIRACAST. Các thiết bị được nối kết có thể là một TV
                           hoặc một màn hình có hỗ trợ cổng HDMI hoặc MIRACAST. Chạm Home Key một lần
                           video đang phát trên màn hình phụ của bạn để bắt đầu kép Play. Không phải tất cả video
                           được hỗ trợ bởi kép Play. Dual play hoạt động ở 1280X720 hoặc cao hơn màn hình
                           độ phân giải.

*Câu hỏi bắt buộc