Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

[G3] Làm thế nào tôi có thể sử dụng internet?

Hoạt động

 

image What is internet?

 

              Sử dụng ứng dụng này để duyệt Internet. Trình duyệt cung cấp cho bạn một nhanh, đầy đủ màu sắc thế giới của trò chơi, âm nhạc, tin tức,
              thể thao, giải trí và nhiều hơn nữa, ngay trên điện thoại di động của bạn bất cứ nơi nào bạn đang có và bất cứ điều gì bạn thích.

 

              LƯU Ý: Phụ phí áp dụng khi kết nối với các dịch vụ và nội dung tải về. Kiểm tra cước dữ liệu với nhà cung cấp mạng của bạn.

 

             1 Tap image > image > Apps tab > image Internet.

 

              Sử dụng thanh công cụ Web
              Tap trượt nó lên bằng ngón tay của bạn để mở.

           image

 

image Làm thế nào để xem các trang web


            Chạm vào trường địa chỉ, nhập địa chỉ web và bấm Go.

image Làm thế nào để mở một trang?


             Để đi đến trang mới, tapimage  .
             Để đi đến một trang web khác, tap image, di chuyển lên hoặc xuống, và tap trang để chọn nó.


 

image Làm thế nào để tìm kiếm trên web bằng giọng nói


             Chạm vào trường địa chỉ, tap image, nói một từ khóa, và sau đó chọn một trong những từ khóa gợi ý xuất hiện.
              Chú ý: Tính năng này có thể không có sẵn tùy thuộc vào nhà cung cấp khu vực hoặc dịch vụ.

image Làm thế nào để làm cho Bookmarks

             Để đánh dấu các trang web hiện tại, tap image> Add to bookmarks > OK.
             Để mở một trang web được đánh dấu, tap image and select one.


image Làm thế nào để xem Lịch sử


             Tap image > History để mở một trang web từ danh sách các trang web gần đây đã viếng thăm. Để xóa tất cả lịch sử, tapimage Yes.


image Làm thế nào để sử dụng Popup Trình duyệt

Sử dụng tính năng này để truy cập Internet mà không cần đóng ứng dụng hiện hành.
              Trong khi xem nội dung, chẳng hạn như danh bạ hay các ghi chú mà bao gồm các địa chỉ web, chọn một địa chỉ web và sau đó tap

              Popup Browser để mở trình duyệt pop-up. Chạm và kéo các trình duyệt để di chuyển nó đến một vị trí khác.

             Để xem các trình duyệt toàn màn hình, tap image.
           Để đóng trình duyệt, tap image.

*Câu hỏi bắt buộc