Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

[G4] Cách tắt bật màn hình với Knock Code?

Hoạt động

 

 

 

image Knock Code là gì?

 

            Bạn có thể dễ dàng khóa và mở khóa điện thoại của bạn với Knock Code. Với Knock On, chỉ cần chạm vào màn hình hai lần để bật điện thoại. Dấu vân tay không có thể được sử dụng trên LG G4 của bạn.

 

image How to use

 

            Knock Code (Lock / unlock the screen)

 

    Màn hình sẽ được chia thành bốn khu vực. Thiết lập mô hình độc đáo của bạn cho các cài đặt màn hình Lock.


             1.Go để Apps> Settings trên màn hình Home.

 

             2.Display> Khóa cài đặt màn hình> Chọn khóa màn hình> Knock code

             3.Make một sự kết hợp của vòi. Knock code phải có tối thiểu là ba vòi và tối đa là tám. Bạn có thể gõ cùng một khu vực nhiều lần.

 

                image

 

             4. Nhập  Knock-code của bạn và bấm Xác nhận để hoàn thành.

 

             5. Cài đặt mã PIN trong trường hợp bạn quên Knock code

 

                image

 

             Knock On (Bật / tắt màn hình)

            

             Tab màn hình hai lần để bật nó lên. Tab một không gian trống rỗng hoặc thanh thông báo ở phía trên cùng của màn hình để bật tắt màn hình.
           

             Chú ý

             Khi bạn tab sai Knock code sáu lần liên tiếp, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn hoặc nhập mã PIN.

             Khi bạn tab màn hình, hãy sử dụng ngón tay của bạn thay vì móng tay.

             Knock code.  Knock On và có thể được sử dụng đồng thời.

 

*Câu hỏi bắt buộc