Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Lỗi Cd

Xử lý sự cố

  Câu hỏi:

 

* Máy giặt của tôi báo chữ " Cd " đó là lỗi gì ?

 

   Trả lời:

 

* Trường hợp máy báo " Cd " ( viết tắt của Cool Down)  chỉ xảy ra với máy giặt cửa trước và có chức năng sấy khô. 

Đó không phải là lỗi mà  là chức năng chống nhàu, nếu sau khi sấy xong bạn không lấy đồ giặt ra thì quần áo bên trong

 nóng nên dễ bị nhàu.Vì vậy sau khi sấy xong , moto thỉnh thoảng đảo đi đảo lại  đồ giặt trong lồng giặt để quần áo không

 bị nhàu.

 

 

  Giải pháp:

 

*  Sau khi máy kết thúc sấy, báo chữ " Cd " bạn cần nhấn Start/ Pause để tạm dừng máy và lấy đồ ra.

*Câu hỏi bắt buộc