Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Không hình nhòe nhình màn hình nhấp nháy khi kết nối với PC thông qua cổng cáp.

Xử lý sự cố

■ Hiện tượng

 - Không hình nhòe hình màn hình nhấp nháy khii kết nối với  PC và  monitor kết nối với  Mini DisplayPort cable.

 

No video, audio/video noise, or flashing video occurs when PC and monitor are connected with Mini DisplayPort cable.

 

■ Kiểm tra - Use Mini DisplayPort cable đước cung cấp kết nối PC và monitor.

 - Kiểm tra chỉ khi nhãn mác là 4k x 2k đính kèm theo day cáp Mini DisplayPort cable.

Use Mini DisplayPort cable provided with the product to connect PC and monitor.Check whether label saying Real 4k x 2k is attached to Mini DisplayPort cable.

 Các giải quyết

 - Tần số tín hiệu cao hơn đối với  Model 31MU97,và độ phân giải cao(4K) model, trước đó đầu ra tiếng và hìnhcó thể không có khi kết nối cáp được sử dụng kết nối PC và monitor.

 Hãy sử dụng cáp có ký hiệu  4k x 2k  Mini DisplayPort cable để kết nối.

*Câu hỏi bắt buộc