Skip to Contents
Không

Video Hướng dẫn

Xem video hướng dẫn của chúng tôi để tìm hướng dẫn và lời khuyên hữu ích về cách sử dụng sản phẩm LG của bạn

Xem video hướng dẫn của chúng tôi để tìm hiểu về cài đặt sản phẩm, bảo trì và xử lý sự cố.

Tôi cần tháo khay chứa rau quả của tủ SxS dạng 4 cửa như thế nào?

  • Làm thế nào để cài đặt và Vận hành…
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tủ lạnh
  • Cập Nhật 09/03/2015
Xem Script

How can I disassemble a glass plate on a vegetable drawer?(French door)

Tôi cần tháo khay chứa rau quả của tủ SxS dạng 4 cửa như thế nào?


File đính kèm

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500