Skip to Contents
Không

Video Hướng dẫn

Xem video hướng dẫn của chúng tôi để tìm hướng dẫn và lời khuyên hữu ích về cách sử dụng sản phẩm LG của bạn

Xem video hướng dẫn của chúng tôi để tìm hiểu về cài đặt sản phẩm, bảo trì và xử lý sự cố.

Thực phẩm bị đóng tuyết bên trong khay chứa tủ lạnh, tôi làm thế nào?

  • TS: Đọng sương
  • Đọng sương
  • Hoạt động
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Cập Nhật 09/03/2015
Xem Script

Frost builds up inside a refrigerator or on a food container. What should I do?

Thực phẩm bị đóng tuyết bên trong khay chứa tủ lạnh, tôi làm thế nào?


File đính kèm

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500