Skip to Contents
Không

Video Hướng dẫn

Xem video hướng dẫn của chúng tôi để tìm hướng dẫn và lời khuyên hữu ích về cách sử dụng sản phẩm LG của bạn

Xem video hướng dẫn của chúng tôi để tìm hiểu về cài đặt sản phẩm, bảo trì và xử lý sự cố.

Thế nào là đầu hút Sani-Punchcủa mảy hút bụi LG?

  • Không bật được nức rung đập
  • Không bật nấc khuấy đập
  • Hoạt động
  • Máy hút bụi
  • Cập Nhật 08/10/2012

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500