THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Ngưng Sản Xuất
Tủ lạnh Instaview Door-in-Door GR-Q247JS

Các tính năng chính

component-OBScountrySelectDesc

Tủ lạnh Instaview Door-in-Door GR-Q247JS
THÔNG SỐ CƠ BẢN
  • Dung lượng (ISO)
    626L
    Kích thước (RxCxS, mm)
    912 x 1,790 x 738 mm
  • Hoàn thiện
    Noble Steel
Khách hàng đang nghĩ gì

So sánh

0