Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

[TV] Κωδικός κλειδωματος

Επίλυση προβλημάτων
 
Κωδικός κλειδωματος
 
 
 

Smart  èSetting è Lock Setting è Password Setting

 

Δημιουργια κωδικού κλειδωματος

 
Ο αρχικός κωδικός ειναι 0000」.
 
 
 
*Απαιτούμενη ερώτηση