Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

Γιατί η φωτεινότητα πάει στο 0% όταν η μπαταρία είναι από 5% και κάτω?

Επίλυση προβλημάτων

Γιατί η φωτεινότητα πάει στο 0% όταν η μπαταρία είναι από 5% και κάτω?

 

 

Cause Αιτία

          
              - Όταν ισχύς της μπαταρίας είναι μικρότερη από 5%, η μπαταρία καταναλώνεται γρήγορα λόγω κάποιον ρυθμίσεων (φωτεινότητα, CPU).

               - Η φωτεινότητα ρυθμίζεται στο 0% όταν η μπαταρία είναι μικρότερη από 5% για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της μπαταρίας με τον περιορισμό

                 περιττών χαρακτηριστικών

 

how to fix Πως να το διορθώσετε          

             - Σας διαβεβαιώνουμε ότι είναι ένα κανονικό χαρακτηριστικό που παρουσιαστηκε στο Optimus G και τα μεταγενέστερα μοντέλα.
                (Άλλοι κατασκευαστές έχουν επίσης παρόμοια χαρακτηριστικά)

 

 

 

*Απαιτούμενη ερώτηση