Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

[LG G4 CAMERA]Πως μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις αποθήκευσης αρχείων?

Λειτουργία

Πως μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις αποθήκευσης αρχείων?

 

Function Λειτουργία

 

        ▶ RAW: Αποθηκεύται η φωτογραφία σε RAW και JPEG ταυτόχρονα.

                      1. Σε χειροκίνητη λειτουργία, πατήστε το 4ο κουμπί ώστε να αλλάξει από μόνο JPEG σε  JPEG+RAW .

                 

                          
Image saving
 
Image saving
                                                   Figure 2
*Απαιτούμενη ερώτηση