Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

Αφήνετε πιάτα στο πλυντήριο 1-2 μέρες πριν να βάλετε πλύση?

Επίλυση προβλημάτων

Αφήνετε πιάτα στο πλυντήριο 1-2 μέρες πριν να βάλετε πλύση??

 

 

cause Cause

 

      ■ τα υπολλείματα φαγητού κολλάνε στα πιάτα και δεν φεύγουν εύκολα. Μην αφήνετε για  πολλές μέρες στο πλυντήριο.

τα πιάτα, πρέπει να ξεπλένονται πριν μπουν στην συσκευή. θα έχετε καλύτερα αποτελέσματα πλύσης και οικονομίας νερού

 

how to fix How to fix

 

      ■ Επιλέξτε ένα κύκλο πλύσης για δύσκολους λεκέδες

 

          heavy cycle

                                           

*Απαιτούμενη ερώτηση