Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

UE (ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ)

Επίλυση προβλημάτων

Αν η συσκευή εμφανίζει την ένδειξη UE, τότε:

  1. Ελέγξτε το είδος των ρούχων που έχετε βάλει μέσα στον κάδο.  Αν το φορτίο είναι πολύ μεγάλο ή μικρό δεν γίνεται σωστή εξισορρόπηση και η συσκευή δεν μπορεί να στύψει.Το φορτίο που μπαίνει στον κάδο πρέπει να είναι οσο το δυνατόν ομοιόμορφο.Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσεως. Ανάλογα με το πρόγραμμα επιλογής στον κάδο εισάγετε αντίστοιχο φορτίο ρούχων.
  2. Είναι πιθανό τα ρούχα να είναι μπερδεμένα μέσα στον κάδο. Πατήστε το πλήκτρο "έναρξη/παύση", ανοίξτε τον κάδο και ανακατέψτε ή και αφαιρέστε κάποια ρούχα. Κλείστε την πόρτα και πατήστε πάλι την "έναρξη/παύση"
*Απαιτούμενη ερώτηση