Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

CL, Είναι η λειτουργία παιδικού κλειδώματος ενεργοποιημένη?

Επίλυση προβλημάτων

CL, Είναι η  λειτουργία παιδικού κλειδώματος ενεργοποιημένη?

 

 

 

cause Αιτία

 

         ■Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία, δεν μπορούμε να επιλέξουμε λειτουργίες στο προιόν. 

 

 

how to fix Λύση

 

        ※Απενεργοποιήστε την λειτουργία, δείτε την οδηγία χρήσης του προιόντος

            Child Lock setup

 

           πατήστε τα κουμπιά για 5 sec
     

*Απαιτούμενη ερώτηση