Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

Στεγνωτήριο, καθαρισμός συμπυκνωτή?

Επίλυση προβλημάτων

Στεγνωτήριο, καθαρισμός συμπυκνωτή?

 

 

how to use Χρήση

 

 

         -  Ο συμπυκνωτής αφαιρεί την υγρασία από την συσκευή κατά την φάση του στεγνώμτος.

 

          -   καθαρίστε τον μια φορά το 2 μηνο

       

       ▶ διαδικασία καθαρισμού

 

          1) βρίσκεται στο αριστερό κάτω και μπροστινό τμήμα της συσκευής.


               Γυρίστε τα αγκιστρα και αφαιρέστε το καπάκι. Τραβήξτε το συμπυκνωτή έξω.

 

               separating condenser

   

          2) Πλύνετε το εξάρτημα με νερό

               reassemble condenser

         

          

         3) τοποθετήστε το στην θέση του γυρνώντας τους 2 μοχλούς ασφαλείας

 

         
 

 

 

*Απαιτούμενη ερώτηση