Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

Ψυγείο SXS. Έχετε αλλάξει το φίλτρο νερού?

Επίλυση προβλημάτων

 

 

Αν η διάρκεια ζωής του φίλτρου έχει λήξη ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για καιρό ο διανομέας νερού μπορεί να υπάρχουν στο νερό πολλά ξένα και βλαβερά σώματα.

 

Το φίλτρο νερού θα πρέπει να αλλάζεται κάθε 6 μήνες διότι ο άνθρακας που περιέχει χάνει τις ιδιοτητές του,

 

Εφόσον τοποθετήσετε το φίλτρο αδειάστε τουλάχιστον 3 λίτρα νερό πριν χρησιμοποιηθεί.

Αν ξένα σωματίδια ανιχνευτούν στο κύκλωμα νερού ακόμα και αν έχετε αλλάξει το φίλτρο καλέστε στο 801 11 200 900 για να σταλεί τεχνικός.

 

Ο ενεργός άνθρακας δεν είναι τοξικός για τον άνθρωπο.

 

 

 

 

 

 

*Απαιτούμενη ερώτηση