Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

Διαρροή νερού στο πάτωμα?

Επίλυση προβλημάτων

 

Διαρροή νερού στο πάτωμα?

 

 

Symptom Symptom

   

             1. Νερό τρέχει από το κάτω μέρος του καταψύκτη.

 

 

Cause Reason

   

            1. Κακη εγκατάσταση ,διαρροή νερού από σωλήνα νερού. 
            2. Αν η αντίσταση δεν λειτουργεί σωστά νερό μπορεί να τρέξει στο πάτωμα. 
            3. Υψηλό ποσοστό υγρασίας στην καμπίνα.

 

 

How to fix How to fix

            

             1. Ελέγξτε αν υπάρχει διαρροή από την βρύση.

             2. Μπορεί να υπάρχει διαρροή από τον σύνδεσμο.

             3. Πρόβλημα με το φίλτρο νερού σε μοντέλα SXS.

   

            

            Water line connection  Water line connection  sink

                                                                                         

            

 

 

                                
*Απαιτούμενη ερώτηση