Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

[Κουμπί πλυντηρίου LG μπροστινού φορτίου] Το κουμπί λειτουργίας / εκκίνησης δεν λειτουργεί πολύ καλά

Επίλυση προβλημάτων

Το κουμπί λειτουργίας, λειτουργίας δεν λειτουργεί πολύ καλά.
Δεν μπορώ να ενεργοποιήσω το μηχάνημα.
Δεν μπορώ να κάνω το μηχάνημα να λειτουργήσει.

Για ένα μοντέλο ελεγχόμενο από αφή, τα κουμπιά [Power] και [Start] έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν αφού πατηθούν για ένα δευτερόλεπτο.

➔ Λόγω του τρόπου λειτουργίας των κουμπιών αφής, είναι πιθανό τα κουμπιά να αναγνωρίζονται μετά από ένα ελαφρύ άγγιγμα.

Για να αποφευχθεί αυτή η ενόχληση, τα κουμπιά [Power] και [Start] έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν μόνο αφού πατηθούν για 1 δευτερόλεπτο.
Αυτή η λειτουργία είναι να αποτρέψει τους πελάτες από το να λειτουργούν ακούσια κουμπιά μόνο με σύντομα αγγίγματα.

➔ Όταν ενεργοποιείτε την τροφοδοσία, πατήστε ελαφρά το κουμπί λειτουργίας. Κρατήστε το για 1 δευτερόλεπτο για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.

Αφού επιλέξετε έναν κύκλο πλυσίματος, πατήστε το κουμπί έναρξης για 1 δευτερόλεπτο για να ξεκινήσετε το πλύσιμο.
Για να σταματήσετε τον κύκλο πλυσίματος για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις επιλογών, πατήστε ελαφρά το κουμπί έναρξης/παύσης για να σταματήσετε τη λειτουργία.

  • Ενεργοποίηση: Άμεση ενεργοποίηση
  • Απενεργοποίηση:Πατήστε για 1 δευτερόλεπτο
  • Εκκίνηση:Πατήστε για 1 δευτερόλεπτο
  • Παύση: Άμεση παύση
Πατήστε τα κουμπιά λειτουργίας και κίνησης/παύσης ταυτόχρονα για 1 δευτερόλεπτο
Πλυντήριο ρούχων με οθόνη αφής (πύργος πλυσίματος, trom, tromplus)
Προειδοποίηση!

Εάν αγγίξετε τον πίνακα ελέγχου όταν υπάρχει νερό ή υγρό σε αυτόν, η αναγνώριση αφής στον πίνακα ελέγχου ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
Εάν αγγίξετε τον πίνακα ελέγχου με βρεγμένα χέρια, σκουπίστε τα χέρια σας στεγνά και προσπαθήστε ξανά.

Δοκιμάστε αυτό

Πατήστε το κουμπί και περιμένετε ένα δευτερόλεπτο για να λειτουργήσει.

Αυτός ο οδηγός δημιουργήθηκε για όλα τα μοντέλα, επομένως οι εικόνες ή το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν από το προϊόν σας.

*Απαιτούμενη ερώτηση