Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Obraz je zapnutý, ale počas hýbania s produktom (doľava/doprava) sa prerušuje?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 01/11/2012
▶ Môže to byť spôsobené zlým zapojením. Skontrolujte napájací kábel zapojený do zadnej časti televízora a kábel antény

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500