Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[LG webOS TV] SIMPLINK

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 29/07/2015

[LG webOS TV] SIMPLINK

 

How to use Ako používať SIMPLINK

 

             Vďaka funkcii SIMPLINK môžete jedným ovládačom pohodlne ovládať viac multimediálnych zariadení pripojených cez HDMI.

 
             1. Pripojte SIMPLINK HDMI výstup z Vášho zariadenia do TV HDMI IN portu pomocou HDMI kábla.

             2. Stlačte Home tlačidlo na ovládači a stlačte Setting vpravo.

             3. Zvoľte  Advanced Setting► Všeobecné  a vyberte SIMPLINK

 

             4. Nastavte SIMPLINK na On - zapnuté.

 

             5. Nastavte Auto Power Sync nastavenia na On, alebo  Off.

                 (Ak je Auto Power Sync nastavený na On, zariadenie pripojené cez  SIMPLINK sa zapne automaticky  so zapnutím TV.

                 Pri vypnutí TV sa automaticky vypne taktiež zariadenie pripojené cez SIMPLINK.)

 

             6. Zapnite zariadenie, které chcete pripojit.

                  Keď sa TV automaticky pripojí k zariadeniu, zmení se taktiež  vstup TV a zariadenie sa  automaticky zobrazí na obrazovke.

                  Ak sa zariadenie nepripojí automaticky k TV, stlačte tlačidlo  Input a vyberte zariadenie manuálne.

                ● Funkcia SIMPLINK funguje len  na TV s logom SIMPLINk.

                   Skontrolujte, či externé zariadenie, ktoré chcete pripojiť, má tiež na sebe logo SIMPLINK.

                   Ak niektoré zariadenia nespĺňajú  požadované špecifikácie  tejto  funkcie , zrejme nebudú funkciu  SIMPLINK podporovať.

                ● Vysokorýchlostný HDMIⓇ kábel s CEC (Consumer Electronics Control) funkciou  je podmienkou  pre použitie  funkcie SIMPLINK.

                    Na vysoko-rychlostnom  HDMIⓇ kábli  s CEC, sa nachádza PIN 13, ktorý je potrebný  pre prenos  informácií funkcie SIMPLINK.

                ● Ak chcete prehrávať zvuky v zariadení, ktoré je pripojené funkciou  SIMPLINK a HDMI káblom, nastavte SIMPLINK na On.

 

 

             Funkcie podporované v SIMPLINK

 

               Instant Play

               Ak zapnete multimediálne zariadenie, môžete okamžite sledovať prehrávaný obsah na TV bez akéhokoľvek ďaľšieho prepínania.

 

               Ovládanie zariadenia pomocou jedného TV ovládača.

               Umožňuje užívateľovi ovládať multimedialne zariadenie pomocou TV ovládača a spúštať ako obsah.

               Funkcie kurzoru magického ovládača však môžu byť v niektorých prípadoch SIMPLINK obmedzené.

 

               Hromadné vypnutie zariadení.

               Ak je nastavená funkcia  Auto Power Sync v nastavení SIMPLINK, tak sa pri vypnutí  TV vypnú tiež všetky  zariadenia pripojené

               pomocu HDMI/SIMPLINK.

 

              Hromadné zapnutie zariadení.

               Ak je nastavená funkcia Auto Power Sync, tak se pri zapnutí TV zapnú  taktiež všetky  zariadenia  prepojené  pomocou  funkce SIMPLINK s Vašou TV.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500