Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[TV] Vypalovanie obrazovky

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 04/09/2015

 

Vypalovanie obrazovky

 

 

Ako zabrániť vypalovanie obrazovky:

 

Pokiaľ je na obrazovke počas dlhej body nehybný (statický ) obraz - logá, titulky, menu na obrazovke, videohry alebo obrazovka počítača, môže prísť k poškodeniu obrazovky a dočasnému alebo trvalému vypáleniu obrazu.

Záruka výrobku sa nevzťahuje na vypálenie obrazovky.

Doporučujeme nesledovať nepohyblivé obrazy na dlhšiu dobu ( nie dlhšie ako 2 hodiny ).

Použitie pomeru strán 4:3 pri dlhšej dobe, môže zapríčiniť vypálenie obrazovky po okrajoch.

Podobný fenomén nastavá i u televízií iných značiek.

Výrobok s vypálenou obrazovkou nemôže byť vymenený ani vrátený.

 

 

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500