Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Reset rodičovského zámku TV s operačným systémom Netcast

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 01/06/2016

Reset rodičovského zámku TV s operačným systémom Netcast


symptom Symptom

■ Primárne je rodičovský zámok nastavený na 0000.

■ Ak dôjde k zmene rodičovského zámku užívateľom a ten PIN kód zabudne, je nutný reset rodičovského zámku.how to fix Riešenie

■ Postup pre reset rodičovského zámku je nasledovný:
1) Na ovládači stlačte tlačidlo Smart (znak domčeka)
2) Zvoľte znak ozubeného kolieska (nastavenie)
3) Následne v nastavení vyberte zabezpečenia (znak zámočku)
4) Označte možnosť Reset PIN Code
5) Zobrazí sa Vám pole pre zadanie PINu (Zadajte akýkoľvek PIN)
6) Zobrazí sa Vám informácie o tom, že PIN bol zadaný chybne
7) Následne na ovládači stlačte tlačidlo pre ovládanie programu + nahor (P up) a alebo program - dole (P down) v tomto poradí: P +, P +, P-, P +
8) Zobrazí sa Vám tabuľka pre zadanie "master PIN", kam je potrebné zadať kombináciu čísel 0313
9) Následne budete vyzvaní na zvolenie a zadanie svojho nového PINu

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500