Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Diaľkový ovládač nefunguje.

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Audio systémy, Systémy domáceho kiná, Televízory
  • Naposledy aktualizované 29/07/2016

Diaľkový ovládač nefunguje.


Symptóm

Diaľkový ovládač nefunguje.

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">


</span>

 Riešenie

Ak sú batérie vybité, alebo majú zlý kontakt, je potrebné ich vymeniť. Dávajte pozor na správnosť polohy +,- pri výmene baterii.

Ak sú v blízkosti príjmača na televízore prekážky odstraňte ich.  

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500