Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Pri otvorení/zatvorení domáceho baru vzniká hluk

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Chladničky
  • Naposledy aktualizované 02/10/2012
Vzniká hluk pri otváraní/zatváraní dvierok domáceho baru?

 

▶ Skontrolujte všetky cudzie predmety v mieste zatvárania domáceho baru a umyte prípadné nečistoty. Ak problém pretrváva, požiadajte o servisný zásah.

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500