Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Gumové tesnenie je poškodené (pleseň, deformácia, odtrhnutie a pod.)

  • TS: Netesnosť/presakovanie
  • Unikanie
  • Riešenie problémov
  • Práčky
  • Naposledy aktualizované 16/11/2012

V tesnení sa hromadí voda

 

▶ Utrite tesnenie mokrou handrou, aby sa v ňom nehromadila voda.

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500