Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Prívodná hadica netesní alebo je odpojená

  • TS: Netesnosť/presakovanie
  • Unikanie
  • Riešenie problémov
  • Práčky
  • Naposledy aktualizované 16/11/2012

Mohli by ste skontrolovať prívodnú hadicu?

 

▶ Naspodku prednej časti práčky je servisný kryt. Pod ním je hadica. Ak je uzatvorená zátkou, vytiahnite ju.

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500