Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Hluky, rázy pri napúšťaní vody

  • TS: Zvuk/šum
  • Hluk
  • Riešenie problémov
  • Práčky
  • Naposledy aktualizované 23/05/2013

Ak práčka vydáva hlučný zvukový ráz pri začiatku napúšťania vody, nie je to chyba. Hluk je spôsobený vysokým tlakom vody vo vodovodnom potrubí.

Problém sa dá riešiť privretím kohútika prívodu vody do práčky alebo nainštalovaním regulátora tlaku.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500