Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[OE] Skontrolovali ste, či nie je vypúšťacia hadica upchaná?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Práčky
  • Naposledy aktualizované 16/09/2015

[OE] Skontrolovali ste, či nie je vypúšťacia hadica upchaná?

 

 

 

cause Príčina

 

         ■  Ak je vypúšťacia hadica nesprávne nainštalovaná, je pravdepodobné, že spôsobí zápach z odpadu v dôsledku spätného
         
            toku vody.
 

how to fix Riešenie

 

        ■ Odstráňte vypúšťaciu hadicu a stlačte tlačidlo (Power), (Spin) a (Štart), pre kontrolu stavu vypúšťania.

        ■ V prípade, že výrobok odčerpá vodu správne, môže byť odtoková hadica príčinou chyby. Skontrolujte prosím odtokovú hadicu.

        ※ [OE] tento chybový kód sa zobrazí, ak práčka nevypustí vodu do 10 minút

 

         Kontrola vypúšťacej hadice

 

     hoses

                               hoses

 

          

 

 

 

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500