Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Nastavenie emailového účtu LG G4

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 19/06/2015

Nastavenie emailového klienta v LG G4

Emailový klient podporuje nasledujúce typy účtov:  Microsoft Exchange, Gmail, a ostatné účty.

Poznámka: niektoré nastavenia, položky v menu, alebo ikony sa môžu líšiť v závislosti od verzie softwaru a operátora služieb.

       


how to use   Návod na použitie
 
          1. Nastavenie iného účtu 
 

                 ① Z domovskej obrazovky, ťuknite na  Aplikácie ICON > Nastavenia ICON > Všeobecné nastavenia > Účty a synchronizácia ICON

                 ② Ťuknite na  Pridať účet na spodku obrazovky.

                 ③ Ťuknite na  Email ICON > Ostatné.

                 ④ Vložte plnú emailovú adresu a heslo platné k účtu a zvoľte možnosť Ďalši.

                 ⑤ Akonáhle sa zariadenie pripojí k serveru, bude možné nastaviť meno účtu a Vaše meno (meno,ktoré sa zobrazuje prijímateľom mailov)

                        Poznámka: Ak automatické nastavenie zlyhá, je potrebné kontaktovať poskytovateľa emailovej služby pre nastavenia IMAP a POP3. Ťuknite na Manuálne nastavenie pre zmenu nastavení parametrov účtu.                 

                 ⑥ Ťuknite na Hotovo pre dokončenie nastavenia.

             2. Nastavenie Gmail účtu 

                 ① Z domovskej obrazovky, ťuknite na Aplikácie ICON > Nastavenia ICON > Všeobecné nastavenia > Účty a synchronizácia ICON

                 ② Ťuknite na Pridať účet na spodku obrazovky.

                 ③ Ťuknite na Google ICON

                 ④ Nasledujte pokyny pre pridanie Vášho Google účtu.

                      Poznámka: Váš email účet bude dostupný v aplikácii Gmail. Pre jej otvorenie, z domovskej stránky zvoľte Aplikácie  ICON > Google zložka ICON > Gmail ICON

 

             3. Nastavenie Microsoft Exchange účtu

 

                 ① Z domovskej obrazovky, ťuknite na Aplikácie ICON > Nastavenia ICON > Všeobecné nastavenia > Účty a synchronizácia ICON

                 ② Ťuknite na Pridať účet na spodku obrazovky.

                 ③ Ťuknite na možnosť Microsoft Exchange ICON

                 ④ Vložte plnú emailovú adresu a heslo platné k účtu a zvoľte možnosť Ďalši..

                       Poznámka: Ak automatické nastavenie zlyhá, je potrebné kontaktovať poskytovateľa emailovej služby pre nastavenia

                 ⑤ Zvoľte možnosti, ktoré potrebujete a zvoľte Ďalej pre pokračovenie nastavenia

                 ⑥ Akonáhle sa zariadenie pripojí k serveru, bude možné nastaviť meno účtu a Vaše meno (meno, ktoré sa zobrazuje prijímateľom mailov)

                 ⑦ Ťuknite na Hotovo pre dokončenie nastavenia.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500