Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Úprava domovskej obrazovky v LG G4

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 02/07/2015

Úprava domovskej obrazovky v LG G4

 

function Úprava domovskej obrazovky LG G4

 

             Je možné upraviť nastavenia domovskej stránky.

                 Poznámka: Niektoré nastavenia, ikony, alebo položky menu sa môžu líšíť v závislosti na použitej verzii softwaru, alebo poskytovateľa služieb.

 
          1. Voľba domovskej obrazovky
 

                 ① Z domovskej obrazovky, ťuknite na  Aplikácie ICON > Nastavenia  ICON > Displej > Domovská obrazovka ICON

                 ② Ťuknite na Výber domovskej obrazovky a zvoľte želanú.

 

          2.  Obrazovka
 

                 ① Z domovskej obrazovky,  ťuknite na Aplikácie ICON > Nastavenia  ICON > Displej > Domovská obrazovka ICON

                 ② Ťuknite na  Téma  pre výber témy. Je možné si zvoliť LG tému, alebo ťuknúť na  LG SmartWorld™ ICON  pre stiahnutie prídavných tém.

                      SmartWorld je služba, ktorá ponúka aplikácie pre zariadenia LG, ako sú témy, fonty, tapety, zvonenia, alebo prídavné aplikácie.

                 ③ Ťuknite na  Tapetu  pre zvolenie pozadia vo zvolenej téme.  Je možné vybrať tapetu z týchto konkrétnych možností:

                      - Galéria tapiet - obsahuje prednastavené tapety

                      - Galéria  - výber z fotiek z galérie

                      - Živé tapety  - obsahuje selekciu pohyblivých alebo inak interaktívnych tapiet

                      - Multi-foto - výber niekoľkých fotiek naraz

                      - Fotky - výber fotiek z galérie

                        Poznámka: Cez  LG SmartWorld ICON aplikáciu je možné stiahnuť ďalšie pozadia, alebo témy.
                                            
Pokiaľ máte aplikáciu už nainštalovanú v zariadení, pri prvom spustení dôjde k aktualizácii aplikácie samotnej. Ťuknite na Áno pre aktualizáciu a sledujte pokyny smerujúce k registrácii účtu do LG SmartWorld.

                                                 

                 ④ Ťuknite na  Efekt obrazovky pre zvolenie animovaného prechodu medzi stranami domovksej obrazovky s aplikáciami, alebo widgetmi. Je možné zvoliť z týchto možností:

                            - Snímok

                      - Vánok

                      - Akordeón

                      - Panorama

                      - Karusel

                      - Vrstva

                      - Domino

                 ⑤ Označte  ICON Povoliť smyčku Domovskej obrazovky  pre cyklické sa opakovanie prvej domovskej obrazovky po poslednej z možných.

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500