Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Požívanie funkcie QuickRemote

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 07/07/2015

Používanie funkcie QuickRemote

 

Function LG G4 QUICKREMOTE

 

             QuickRemote premieňa telefón na univerzálne diaľkové ovládanie pre TV, alebo setopbox. 

             Poznámka: Pri prvom spustení LG aplikácie sa objaví výzva na  súhlas s podmienkami služby. Pre používanie aplikácií je potrebné súhlasiť s podmienkami služby aj Zásadami ochrany súkromia.

                                                


             1. Pridananie nového diaľkového ovládača v aplikácii
 

                 ① Z domovskej obrazovky, ťuknite na  Aplikácie  ICON > QuickRemote ICON

                 ② Vyberte želanú miestnosť z ľavého menu , ťuknite na ikonu  ICON pre pridanie nového ovládača.

                 ③ Vyberte typ a druh želaného ovládača, a potom nasledujte pokyny na obrazovke pre konfiguráciu zariadenia. 

                      Poznámka : Pokiaľ si zvolíte LG ako svojho výrobcu TV a ťuknete na Áno pre kompletné nastavenia, je možné si zvoliť ovládanie Magickým ovládačom.

                                           Magický ovládač je jednoduchý spôsob, ako ovládať Váš Smart TV efektívne a súčasne štýlovo.

 

             2.  Použitie QuickRemote
 

                 ① Z domovskej obrazovky, ťuknite na Aplikácie ICON > QuickRemote ICON
                      alebo
                      potiahnite prst z horného panelu, aby sa zobrazil notifikačný panel a tam zvoľte možnosť  
QuickRemote ICON z rýchlych nastavení Quick Settings.

                 ② Zvoľte želané diaľkové ovládanie ťuknutím na jeho názov v hornej časti obrazovky aplikácie. Pokiaľ žiadne diaľkové ovládanie nie je pridané, kliknite na  ICON pre pridanie zariadenia.

                      Zvoľte typ a značku zariadenia a nasledujte pokyny na obrazovke pre konfiguráciu zariadenia.

                 ③ Namierte vrchnú stranu telefónu k zariadeniu, ktoré chcete ovládať, ako keby ste používali štandartné diaľkové ovládanie.

 

             3. QuickRemote nastavenia
 

                 ① Z domovskej obrazovky, ťuknite na  Aplikácie  ICON > QuickRemote ICON

                 ② Pre prístup k QuickRemote možnostiam , ťuknite na kontextové menu ICON a zvoľte jednu z nasledujúcich možností:

                      - Nastavenia magického ovládania - pridanie funkčnosti magického ovládača pre kompatibilné LG TV prijímače. Toto menu je viditeľné len pri ovládače pre TV značky LG.

                      - Zmeniť názov  - zmena názvu práve zvoleného diaľkového ovládača.

                      - Učiaci režim  - naprogramovanie individuálnych tlačidiel pridaného diaľkového ovládača. 

                      - Premiestniť ovládač - premiestnenie ovládača do druhej miestnosti

                      - Odstránenie ovládača - odstránenie zvoleného diaľkového ovládača z aplikácie

                      - Nastavenia - označte možnosť  ICON Auto zobrazenie po príchode domov pre zobrazenie aplikácie  QuickRemote na paneli notifikácií, alebo na uzamykacej obrazovke po pripojení sa k domácej WIFI sieti po príchode domov.

                                            Nasledujte pokyny pre pridanie domácej wifi sieti. Pre odozvu dotyku , označte ICON Zvuky dotykov a

                                            Vibrovať pri dotyku. Ťuknite na  Zmeniť profil miestnosti  pre zvolenie profilu pre konkrétnu miestnosť.

                      - Pomoc - pre manuál funkcie QuickRemote

 

             4. Použitie magického ovládača
 

                 Magický ovládač ovláda LG Smart TV vďaka funkcii Touchpad a Smart Text (klávesnica). Magický ovládač je možné použiť len so smart TV značky LG vyrobených v roku 2012 a novších.

                 ① Z domovskej obrazovky, ťuknite na  Aplikácie  ICON > QuickRemote ICON

                 ② Zvoľte pridané ovládanie LG TV  TV a ťuknite na kontextové menu  ICON > Nastavenia magického ovládača.

                 ③ Ťuknite na tlačidlo  Podporované modely  a overte si, či Vaša TV je v zozname podporovaných zariadení.

                 ④ Pripojte Váš telefón i LG Smart TV k rovnakej wifi sieti, aby sa zariadenia mohli navzájom spárovať.

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500