Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Ako používať klávesnicu na LG G4?

 • Iné
 • Iné
 • Používanie
 • Tablety, Telefóny
 • Naposledy aktualizované 31/07/2015

Ako používať klávesnicu na LG G4?

function Základné nastavenie klávesnice LG G4

     Ak potrebujete na obrazovke napísať text, klávesnica sa zobrazuje automaticky. Pre manuálne zobrazenie klávesnice stačí jednoducho ťuknúť na textové pole, do ktorého chcete vložiť text.

    Poznámka: Niektoré nastavenia, ikony, alebo položky menu sa môžu lísť v závislosti na verzii softwaru, alebo poskytovateľovi služieb.

 
    1. Smart klávesnica LG

    Smart klávesnica je intuitívna, ľahko použiteľná klávesnica, ktorá sa prispôsobuje užívateľovi a ponúka komfortné a efektívne operácie. Pokročilé funkcie zahŕňajú regulácie výšky klávesnice, predpovedanie slov, správanie užívateľa, a ľahké ovládanie kurzoru.

    Prispôsobte klávesnicu Vašim potrebám

    Nastavte výšku a rozvrhnutie. Zvoľte zadávanie textu pravou, alebo ľavou rukou, aby sa minimalizoval dosah.

    

    Smart touch prispôsobenia redukuje počet preklepov.

    Systém môže ukladať opakujúce sa chyby.

    

    Jednoduchý výber a úprava

    Dlhým podržaním medzerníku môžete upraviť text nad klávesnicou. Posuňte sa k výberu navrhnutého slova, alebo nastavte kurzor.

 

    Bezproblémové písanie

    Zadajte text na klávesici a zobrazia sa súvisiace slovné návrhy.

    Pohybom nahor doľava vyberte návrh na ľavej strane a doprava na strane pravej.

 
2. Tipy a triky pre klávesnicu

 

    Ako zmeniť klávesnicu:

    ① Ak máte nainštalovaných viac, než jednu klávesnicu, otvorte pri zobrazenej klávesnici nofitikačný panel a ťuknite na  Zmena klávesnice .

         Vyberte jednu z ponúknutých klávesnic.
        ALEBO

        Na domovskej obrazovke ťuknite na Aplikácie   > Nastavenia   > záložka Všeobecné > Jazyk a vstup > ťuknite na Predvolená

        a vyberte klávesnicu podľa Vašej voľby.

    ② Klávesnice tretích strán môžu byť naištalované z Google Play a zobrazené v tomto menu.

   

     Ako  nastaviť rôzne jazyky:

    ① Na domovskej stránke ťuknite na  Aplikácie > Nastavenia   > záložka  Všeobecné > Jazyk a vstup > ťuknite

        na ikonu Ozubeného kolieska   na pravej strane.

    ② Vyberte Vstupný jazyk  a rozloženie klávesnice. Označte   další požadovaný jazyk a potom ťuknite  na jeho príslušné Ozubené koliesko  

        pre výber typu klávesnice.

 

    Rôzne vstupné metódy:

    S LG klávesnicou je niekoľko metôd, ako vložiť text.

    ① QWERTY je predvolená vstupná metóda na LG klávesnici.

    ② Ručné písanie  Vám dovoľuje  písmená  písať  ručne na obrazovke. Pri zobrazenej  LG klávesnici dlho podržte ikonu naľavo od medzerníku a vyberte Pero .

         Pre zvolenie tejto funkcie bude potrebné stiahnuť a nainštalovať dáta pre jazyk, ťuknite na Áno pri požiadavke na stiahnutie balíka.  Ťuknite na požadované jazyky.

         Ťuknite na Späť  pre návrat na predchádzajúcu obrazovku. Pre vypnutie ručného písania ťuknite na   .

    ③ Písanie  spojováním písmen dovoľuje vložiť slovo ťahom po dráhe písmen v slove. Pri otvorenej klávesnici ťuknite na Nastavenia .

         Označte    Písanie spojováním písmen.

    ④ Slovná nápoveda používa Google voice rozpoznávanie pre konvertovanie hovoreného slova do textu. Pri zobrazenej klávesnici dlho podržte Nastavenia  

        a ťuknite na Mikrofón .

    ⑤ Klávesnica telefónu dovoľuje používať číselník pre vkladanie písmen cez T9.

 
3. Zmena výšky a rozloženia klávesnice  

    Zmena témy, možnosti a nastavenia pre LG klávesnicu.

    Ako zmeniť vzhľad - tému klávesnice

    ① Na domovskej obrazovke ťuknite na Aplikáce > Nastavenia   > záložka Všeobecné > Jazyk a vstup

    ② Ťuknite na  Nastavenia    vpravo  od LG klávesnice a ťuknite  na Vzhľad klávesnice.

    ③ Vyberte medzi  Biela a Čierna  a potom na Použiť pre nastavenie vzhľadu.

    ④ Ťuknite na ikonu pre stiahnutie  kvôli prístupu k ďalším témam v LG Smart World.

 

    Rozloženie klávesnice QWERTY

    Umožňuje zmenu Slovnej nápovedy, Ručného písania, symbolov kláves a ďaľšie zmeny.

    ① Na domovskej stránke ťuknite na  Aplikácie   > Nastavenia   > záložka Všeobecné > Jazyk a vstup

    ② Ťuknite na ikonu  Nastavenia   vpravo od LG klávesnice a potom ťuknite

        na Výška klávesnice a rozloženie  > Rozvrhnutie QWERTY.

    ③ Vyberte a posuňte klávesy pre ich nastavenia, alebo vymazanie, alebo zmenu poradia kláves.  Ťuknite na   pre reset do pôvodných nastavení rozloženia kláves.

         Ťuknite na klávesu a vyberte možnosť, ktorú si želáte zobraziť.

 

    Rozšírenie klávesnice

     Zobrazuje numerickú klávesnicu v hornej časti klávesnice.

    ① Na domovskej obrazovke ťuknite na Aplikáce > Nastavenia > záložka Všeobecné > Jazyk a vstup

    ② Ťuknite na Nastavenia   vpravo od LG klávesnice a potom  na Výška klávesnice a rozloženie.

    ③ Označte   Rozšírenie  klávesnice pre zapnutie funkcie.

    

    Výška klávesnice

    Dovoľuje  nastaviť výšku klávesnice.

    ① Na domovskej obrazovke ťuknite na Aplikáce > Nastavenia > záložka Všeobecné > Jazyk a vstup

    ② Ťuknite na Nastavenia vpravo od LG klávesnice a potom na Výška klávesnice a rozloženie.

    ③ Ťuknite na  Výška klávesnice a potom posuňte posuvník   hore, alebo dole pre posunutie výšky.

         Pred uložením zmien klávesnicu vyskúšajte. Ťuknite na   pre reset  výšky klávesnice do pôvodnej polohy.

    ④ Ťuknite na  Hotovo na klávesnici pre uloženie nastavenia.

 

    Typ klávesnice v režime na šírku

    Dovoľuje vybrať šírku klávesnice pre použitie telefónu na šírku.

    ① Na domovskej obrazovke ťuknite na Aplikáce > Nastavenia > záložka Všeobecné > Jazyk a vstup

    ② Ťuknite na Nastavenia vpravo od LG klávesnice a potom na Výška klávesnice a rozloženie.

    ③ Ťuknite na  Druh klávesnice na šírku , vyberte požadovanú možnosť a ťuknite na  Použiť.

    

    Rozdelenie klávesnice

    Dovoľuje rozdelenie klávesnice pri používaní telefónu na šírku.

    ① Na domovskej obrazovke ťuknite na Aplikáce > Nastavenia > záložka Všeobecné > Jazyk a vstup

    ② Ťuknite na Nastavenia vpravo od LG klávesnice a potom na Výška klávesnice a rozloženie.

    ③ Označte   Rozpolenie klávesnice. Pri zobrazenej klávesnici na šírku umiestnite dva prsty na stred a roztiahnite ich od seba pre rozdelenie klávesnice na dve časti.

        Každá polovica sa presunie na príslušnú stranu. Pri umiestnení prstov do stredu a posunutím ich k sebe klávesnicu opäť spojíte.

 

     Jednoručné ovládanie

     Dovoľuje nastavenie pozície klávesnice pre jednoduchšie ovládanie jednou rukou.

    ① Na domovskej obrazovke ťuknite na Aplikáce > Nastavenia > záložka Všeobecné > Jazyk a vstup

    ② Ťuknite na Nastavenia vpravo od LG klávesnice a potom na Výška klávesnice a rozloženie.

    ③ Označte   Jednoručné ovládanie. Rýchlym pohybom po klávesnici doľava, alebo doprava ju presuňte.

 
4. Nastavenie klávesnice

 

    Automatické opravy

    Ťuknite na Automatické opravy a vyberte zo zobrazených možností.

 

    Slovné návrhy

    Ťuknite na prepínač pre zapnutie. Ťuknite na  Slovná nápove da pre ďalšie nastavenie možností.

 

    Viac

    Ťuknite na  Viac  pre ďalšie  nastavenia  a možnosti.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500