Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[LG G4] Ako prebieha prvé spustenie LG G4?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 12/08/2015

Ako prebieha prvé spustenie LG G4?

precautions Doba spustenia

            1. Prvé spustenie môže trvať dlhšiu dobu.

               - Prvé spustenie G4 trvá dlhšiu dobu ako obvyklé spustenie.

               - Môže to trvat až 2 minuty a 30 sekúnd kým sa načítajú všetky potrebné nastavenia.

               - Ďalšie stustenia zaberú len 27 sekund.

 

            2. Zariadenie sa môže počas spustenia zahrievať.

               - Počas prvého spustenia (2m 30s) sa načítavajú dáta, čo spôsobuje väčšiu spotrebu energie CPU a pamätových zariadení, 

                 čo spôsobuje zahrievanie telefónu.

               - Aplikácie a užívateľské nastavenia (kontakty, kalendár, atď...) môžu byť obnovené obnovou dát na novom telefóne s operačným systémom

                 Android Lollipop. 
               - Podľa množstva dát a aplikácií, ktoré sa obnovujú môže prísť k zvýšeniu teploty zariadenia.

 

            3. Príručka

               - Pre zníženie zahrievania používajte Wi-Fi sieť miesto LTE počas nastavovania.

               - Pre redukciu času spustenia a spotreby energie se vyhnite funkciám, ktoré nevyužívate.

               - Po prvom  spustení nepoužívajte funkcie, ktoré využívajú veľké množstvo energie ako napríklad nahrávanie videí v UHD.
                  Aplikácie a ktualizujte v Obchodě Play, slúži ako prevencia ptori prehrievaniu.
               - Bez vloženej SIM karty telefón automaticky nastaví jas na maximum a vypnutie obrazovky na 2 minuty. To môže zvýšiť a ovplyvniť spotrebu
                 energie.  
   

              * Prosím berte na vedomie, že zvýšená spotreba energie môže zvýšiť teplotu zariadenia.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500